26. Finał WOŚP. Zadbajmy o bezpieczeństwo

Jak co roku policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym dniu na ulicach wszystkich województw pojawi się większa liczba patroli. Jeśli będziemy świadkami sytuacji wymagającej interwencji policjantów alarmujmy dzwoniąc pod bezpłatne numery telefonów 997, 112. Oto kilka porad, które pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwać będzie kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci a także będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych.

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
● Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;
● Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
● Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;
● Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją (numer telefonu alarmowego 997 lub 112) lub strażą miejską/gminną (numer telefonu alarmowego 986).
Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy
Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:
● centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;
● głównych ciągach komunikacyjnych;
● miejscach dobrze oświetlonych;
● miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;
● miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.
Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych.

Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali zwracajcie się o pomoc do Policji (numer telefonu alarmowego 997 lub 112) lub straży miejskich/gminnych (numer telefonu alarmowego 986). Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat Waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami możecie zostać zapytani przez policjantów/strażników o to, jak przebiega Wasza kwesta. Nie obawiajcie się ich, oni są Waszymi sprzymierzeńcami.

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!

źródło teksu: www.rudaslaska.com.pl

Służba Informacyjna- kto to jest?

Służba informacyjna. Gwoli ścisłości i dla przypomnienia.

Pojęcie „ochrona imprez masowych” jest o tyle mylące, iż w polskim ustawodawstwie nie ma mowy o podmiocie, który miałby te działanie sprawować, a jego nazwa, dumnie brzmiąca ochroniarz wynikałaby bezpośrednio z wyżej wymienionego terminu. Fakt ten czyni zatem ochroniarza w tym kontekście jedynie nazwą zwyczajową, potoczną, nie mająca odniesienia do ustanowionego w Polsce prawa.

Niemniej jednak ustawodawcy wśród podmiotów, których zadaniem jest zadbać o bezpieczeństwo imprezy sklasyfikowanej jako impreza masowa wymieniają najliczniejszą grupę osób fizycznych, tj. członków służby informacyjno/ porządkowych– wyznaczonych przez organizatora i podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa konkretnej imprezy.

Najważniejszym, uregulowanym ustawowo wymogiem, który muszą spełniać członkowie służby informacyjnej oraz porządkowej to ukończenie stosownego szkolenia , które potwierdza się zaświadczeniem uprawniającym do działania na imprezach masowych na terenie całego kraju. (program określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe oraz informacyjne)

Głównym zadaniem służby informacyjnej jest działanie na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.Sprowadza się to do kontroli biletów, bagaży i wnoszonych przedmiotów, odpowiadaniu na potrzeby uczestników poprzez udzielanie im koniecznych informacji o terenie imprezy oraz jej przebiegu, patrolowaniu wyznaczonych stref i kluczowych punktów.

Członek służby informacyjnej powinien być osobą otwartą, komunikatywną i opanowaną. Umiejętności arbitrażu mogą dodatkowo przyczynić się do szybkiego rozwiązania konfliktów, czy rozładowania napięcia uczestnika eventu.

Wszystkich informacyjnych zachęcam do śledzenia publikowanych na bieżąco artykułów, a nowe osoby zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie uprawniające do pracy jako członek służby informacyjnej. Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.