Służba Informacyjna- kto to jest?

Służba informacyjna. Gwoli ścisłości i dla przypomnienia.

Pojęcie „ochrona imprez masowych” jest o tyle mylące, iż w polskim ustawodawstwie nie ma mowy o podmiocie, który miałby te działanie sprawować, a jego nazwa, dumnie brzmiąca ochroniarz wynikałaby bezpośrednio z wyżej wymienionego terminu. Fakt ten czyni zatem ochroniarza w tym kontekście jedynie nazwą zwyczajową, potoczną, nie mająca odniesienia do ustanowionego w Polsce prawa.

Read More