Służba Informacyjna- kto to jest?

Służba informacyjna. Gwoli ścisłości i dla przypomnienia.

Pojęcie „ochrona imprez masowych” jest o tyle mylące, iż w polskim ustawodawstwie nie ma mowy o podmiocie, który miałby te działanie sprawować, a jego nazwa, dumnie brzmiąca ochroniarz wynikałaby bezpośrednio z wyżej wymienionego terminu. Fakt ten czyni zatem ochroniarza w tym kontekście jedynie nazwą zwyczajową, potoczną, nie mająca odniesienia do ustanowionego w Polsce prawa.

Niemniej jednak ustawodawcy wśród podmiotów, których zadaniem jest zadbać o bezpieczeństwo imprezy sklasyfikowanej jako impreza masowa wymieniają najliczniejszą grupę osób fizycznych, tj. członków służby informacyjno/ porządkowych– wyznaczonych przez organizatora i podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa konkretnej imprezy.

Najważniejszym, uregulowanym ustawowo wymogiem, który muszą spełniać członkowie służby informacyjnej oraz porządkowej to ukończenie stosownego szkolenia , które potwierdza się zaświadczeniem uprawniającym do działania na imprezach masowych na terenie całego kraju. (program określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe oraz informacyjne)

Głównym zadaniem służby informacyjnej jest działanie na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.Sprowadza się to do kontroli biletów, bagaży i wnoszonych przedmiotów, odpowiadaniu na potrzeby uczestników poprzez udzielanie im koniecznych informacji o terenie imprezy oraz jej przebiegu, patrolowaniu wyznaczonych stref i kluczowych punktów.

Członek służby informacyjnej powinien być osobą otwartą, komunikatywną i opanowaną. Umiejętności arbitrażu mogą dodatkowo przyczynić się do szybkiego rozwiązania konfliktów, czy rozładowania napięcia uczestnika eventu.

Wszystkich informacyjnych zachęcam do śledzenia publikowanych na bieżąco artykułów, a nowe osoby zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie uprawniające do pracy jako członek służby informacyjnej. Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.