📞 +48 510 786 754‬ 
NEWS

PRACA

Oferujemy prace podczas największych

imprez sportowych i kulturalnych w Polsce.

wymagania:

 • pełnoletniość,
 • niekaralność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języków obcych.

oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szkolenia,
 • możliwość awansu, rozwoju,
 • pracę na terenie całego kraju podczas największych wydarzeń sportowych i kulturalnych,
 • pracę z największymi profesjonalistami w branży,

potrzebne dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika służb porządkowych lub informacyjnych (istnieje możliwość ukończenia za pośrednictwem naszego ośrodka szkolenia
 • do dokumentów należy dołączyć dwa zdjęcia
 • legitymacja studenta lub ucznia i zaświadczenie z uczelni lub szkoły o aktualnym statusie (dotyczy uczniów i studentów)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (dotyczy osób pracujących)
 • dodatkowe szkolenia, kursy (jeśli kandydat posiada):
  • licencja pracownika ochrony fizycznej oraz decyzja, orzeczenie lekarskie
  • kurs kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu stewardingu
praca agencja ochrony protektom

zgłoszenie – współpraca
 


Maximum filesize: 64 MB. Allowed extensions: txt, doc, rtf, pdf, jpg, jpeg, png, zip, gz, bz, bz2.

Maximum filesize: 64 MB. Allowed extensions: txt, doc, rtf, pdf, jpg, jpeg, png, zip, gz, bz, bz2.